Sprawdziany rozdzielone w działach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w działach na portalu Sprawdziany.net pozwalają prędko rozeznać się w tym, co umieszczone jest na portalu. Do kategorii tych zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Poszczególne sprawdziany zostały zaktualizowane na bieżący rok szkolny, w zgodzie z obowiązującą reformą szkolnictwa. Wystarczy wybrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć zadowalające oceny. Duża baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, aby poszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej aniżeli w przeszłości nauczeni są do formy online. Serwis jest traktowany jako ważny, zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców, którym będzie zależało na tym, by ich pociechy miały wzorowe oceny. Warto wobec tego docenić, że pojawia się na nim znacznie więcej materiałów.

Author:

Related Post

top