Regulamin Fanlistingu:

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Pełna nazwa fanlistingu: Fanlisting Fanów Rachel Anne McAdams.
1.2. Fanlisting Fanów Rachel Anne McAdams jest fanlistingiem internetowym, działającym na stronie www.Rachel-McAdams.pl/Fanlisting.
1.3. Członkostwo w Fanlistingu jest oczywiście bezpłatne i dobrowolne.
1.4. Fanlisting jest stroną mającą na celu policzenie fanów Rachel McAdams. Został on stworzony specjalnie od fanów dla fanów. Nie mamy bezpośredniego kontaktu z samą aktorką ani z nikim z jej otoczenia.

2. Cele Fanlistingu:

2.1. Nasz Fanlisting umożliwia poznanie innych osób będących również fanami Rachel oraz zafascynowanych jej osobą.
2.2. Głównym celem naszego Fanlistingu jest zliczenie fanów Rachel McAdams, co oznacza , że Fanlisting jest tworzony wspólnie przez wszystkich jej fanów.

3. Dołączenie oraz rezygnacja z Fanlisitingu:

3.1. Członkiem może zostać każdy fan, bez względu na wiek, płeć czy narodowość, pod warunkiem, że akceptuje on i spełnia warunki regulaminu.
3.2. Warunkiem przystąpienia do Fanlistingu jest wypełnienie kilku rubryk w zakładce "ZAPISZ SIĘ".
3.3. Dane członka muszą być prawdziwe i podlegają ochronie danych osobowych.
3.4. Niespełnienie któregoś z wyżej wymienionych warunków uniemożliwia członkostwo w fanlistingu.
3.5. Każdy członek może zrezygnować z członkostwa, bez podawania przyczyny, wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: admin@rachel-mcadams.pl.

Zarząd Fanlistingu Fanów Rachel Anne McAdams, 16.04.2011r.